RF Filters

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Walsin Technology Corporation - RFLPF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3780 - immediate Walsin Technology Corporation - RFLPF Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3780 - immediate Walsin Technology Corporation - RFLPF Digi-Reel® Active
Liên hệ 250 - immediate KYOCERA AVX - BP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate KYOCERA AVX - BP Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 539 - immediate KYOCERA AVX - BP Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 539 - immediate KYOCERA AVX - BP Digi-Reel® Active
Liên hệ 500 - immediate Mini-Circuits - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 620 - immediate Mini-Circuits - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 620 - immediate Mini-Circuits - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 147 - immediate Knowles Dielectric Labs - - Bulk Active
Liên hệ 580 - immediate Knowles Dielectric Labs - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Mini-Circuits - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1826 - immediate Mini-Circuits - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1826 - immediate Mini-Circuits - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 250 - immediate KYOCERA AVX - HF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 499 - immediate KYOCERA AVX - HF Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 499 - immediate KYOCERA AVX - HF Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Mini-Circuits - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 361 - immediate Mini-Circuits - - Cut Tape (CT) Active