Terminals - Wire to Board Connectors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 40000 - immediate Molex - 90198 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 47990 - immediate Molex - 90198 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 89999 - immediate Molex - * Bulk Active
Liên hệ 15000 - immediate JAM - * Bulk Active
Liên hệ 5000 - immediate JAM - * Bulk Active
Liên hệ 10000 - immediate JAM - * Bulk Active
Liên hệ 15000 - immediate JAM - * Bulk Active
Liên hệ 15000 - immediate JAM - * Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 28000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 41500 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 9000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Mini Amp-In Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11987 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Mini Amp-In Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Mini Amp-In Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Mini Amp-In Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Mini Amp-In Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Mini Amp-In Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Mini Amp-In Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Amp-In Tape & Reel (TR) Active