Thyristors - TRIACs

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 10 - immediate STMicroelectronics - ECOPACK®2 Tube Active
Liên hệ 393 - immediate STMicroelectronics - Snubberless™ Tube Active
Liên hệ 711 - immediate WeEn Semiconductors - - Tube Active
Liên hệ 879 - immediate STMicroelectronics - Snubberless™ Tube Active
Liên hệ 617 - immediate Littelfuse Inc. - - Tube Active
Liên hệ 1292 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Bulk Active
Liên hệ 584 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 8 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 570 - immediate STMicroelectronics - - Tube Active
Liên hệ 12119 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Littelfuse Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 699 - immediate Littelfuse Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 699 - immediate Littelfuse Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 287 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 1974 - immediate Littelfuse Inc. - - Tube Active
Liên hệ 800 - immediate WeEn Semiconductors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1847 - immediate WeEn Semiconductors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1847 - immediate WeEn Semiconductors - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 777 - immediate Sanken - - Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate STMicroelectronics - ECOPACK®2 Tube Active