Transistors - Bipolar (BJT) - Arrays

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 4072 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 14000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 9000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 30000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 77421 - immediate Fairchild Semiconductor - - Tube Active
Liên hệ 90 - immediate Allegro MicroSystems - - Bulk Active
Liên hệ 105000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 17697 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 6000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 51538 - immediate Allegro MicroSystems - - Bulk Active
Liên hệ 91977 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 48000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2500 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 349060 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 385373 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 5338 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 762280 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1092 - immediate Allegro MicroSystems - - Bulk Active
Liên hệ 12252 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 9000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active