Transistors - FETs, MOSFETs - Single

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2000 - immediate onsemi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2000 - immediate onsemi - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2000 - immediate onsemi - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 363684 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 6400 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 7594 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 1500 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 11183 - immediate International Rectifier - HEXFET® Bulk Active
Liên hệ 800 - immediate Fairchild Semiconductor - QFET® Bulk Active
Liên hệ 2500 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 5600 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 213766 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 980 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 39782 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 2500 - immediate Rohm Semiconductor - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2000 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate onsemi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12 - immediate onsemi - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12 - immediate onsemi - - Digi-Reel® Active