Transistors - IGBTs - Modules

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 106 - immediate Vishay General Semiconductor - Diodes Division - - Tube Active
Liên hệ 80 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 125 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 34 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 66 - immediate Infineon Technologies - EasyPACK™ Tray Active
Liên hệ 4 - immediate Infineon Technologies - - Tray Active
Liên hệ 255 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 18 - immediate Infineon Technologies - - Tray Active
Liên hệ 10 - immediate Infineon Technologies - EasyPACK™ Tray Active
Liên hệ 218 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Infineon Technologies - IHM-B Tray Active
Liên hệ 156 - immediate Infineon Technologies - * Bulk Active
Liên hệ 253 - immediate Infineon Technologies - EconoPACK™ 2 Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Infineon Technologies - - Tray Active
Liên hệ 54 - immediate Infineon Technologies - EconoPACK™ Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Infineon Technologies - - Tray Active
Liên hệ 1 - immediate Infineon Technologies - - Tray Active
Liên hệ 2 - immediate Infineon Technologies - IHM-B Tray Active
Liên hệ 5 - immediate Infineon Technologies - - Tray Active
Liên hệ 62 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active