Interface - CODECs

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate CML Microcircuits - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 500 - immediate CML Microcircuits - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 500 - immediate CML Microcircuits - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 4613 - immediate National Semiconductor - COMBO® Bulk Active
Liên hệ 2232 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 6506 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - PowerTune™ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - PowerTune™ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - PowerTune™ Digi-Reel® Active
Liên hệ 250 - immediate Texas Instruments - PowerTune™ Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 219 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 219 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 86 - immediate Texas Instruments - - Tray Active
Liên hệ 48 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tube Active
Liên hệ 1080 - immediate Texas Instruments - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 15 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 15 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 442 - immediate Cirrus Logic Inc. - - Tray Active