Specialized ICs

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 149 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tray Active
Liên hệ 2000 - immediate Power Integrations - MinE-CAP™ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2000 - immediate Power Integrations - MinE-CAP™ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2000 - immediate Power Integrations - MinE-CAP™ Digi-Reel® Active
Liên hệ 100 - immediate Gain ICs - * Tube Active
Liên hệ 100 - immediate Gain ICs - * Tube Active
Liên hệ 7543 - immediate Gennum - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Analog Devices Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1043 - immediate Analog Devices Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1043 - immediate Analog Devices Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 4056 - immediate Gennum - - Bulk Active
Liên hệ 400 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Tube Active
Liên hệ 168 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tray Active
Liên hệ 892 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Bulk Active
Liên hệ 373 - immediate AMI Semiconductor Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 54900 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Bulk Active
Liên hệ 65000 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Bulk Active
Liên hệ 230 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Bulk Active
Liên hệ 72 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active
Liên hệ 552 - immediate Cypress Semiconductor Corp - - Bulk Active