VCOs (Voltage Controlled Oscillators)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 1 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 5 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 1 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 5 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 325 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 7 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 5 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 5 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 500 - immediate Analog Devices Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 536 - immediate Analog Devices Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 536 - immediate Analog Devices Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 24 - immediate Analog Devices Inc. - HMC1168 Strip Active
Liên hệ 21 - immediate Raltron Electronics - RQR Tray Active
Liên hệ 43 - immediate Analog Devices Inc. - - Strip Active
Liên hệ 48 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 25 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 6 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 46 - immediate Analog Devices Inc. - - Strip Active
Liên hệ 13 - immediate Crystek Corporation - CVCO55 Strip Active
Liên hệ 3 - immediate Analog Devices Inc. - - Strip Active